Datatjänster
Datakonsult NässjöOm DatatjänsterDatatjänster NässjöKontakta Datakonsult Nässjö

Nässjö data


Datatjänster i Nässjö

Datatjänster

 • Service-, datadrift-och installation
 • Projektledning
 • Dokumentation
 • Driftsstöd

  Service, Datadrift och Installation


  Service-, datadrift- och installation är några av våra datatjänster och grundstenarna i Highland Data´s konsultverksamhet. Vi löser problem uppkomna på hårdvara, skrivare, datorer och övrig utrustning, antingen i egen verkstad med auktoriserade tekniker eller via servicepartners som är specialiserade inom respektive område. Med hjälp av fjärrskrivbordsom fungerar via en fjärranslutning till en server, fungerar det som ett skrivbord på nätet. Fjärrskrivbordet ligger alltså inte på er fysiska maskin utan den blir ett verktyg för att genom en fjärranslutning koppla up er mot ett
  skrivbord på nätet. Detta för att säkerställa att våra datatjänster håller en snabb åtgärdstid och kvalité. Våra datatjänster innebär bl.a. att vi installerar och underhåller datasystem för att säkerställa säker datadrift under lång tid.

  Vi erbjuder våra datatjänster på plats, via telefonsupport eller via fjärrskrivbord (kan ske via modem,fjärranslutningvia internet eller radiolänkförbindelser.) Fjärranskrivbord är ett alternativ för att snabbt kunna identifiera fel och om möjligt avhjälpa felen på distans.  Inför en stor investering, ett stort strategiskt beslut eller bara en enkel rådgivning inför ett mindre systembyte erbjuder vi oss att hjälpa till, hitta kvalitets- och kostnadseffektiva datatjänster för just ert behov.

  Vi jobbar med kvalitetsprodukter som vi vet fungerar, och med hjälp av lång erfarenhet inom data branschen och ständiga utbildningar inom specifika områden klarar vi att undvika de fallgropar som finns.

  Datatjänster kan också innebära att vi tar på oss en ledande roll när ni ska bestämma produktlinjer och val av programvaror samt leverantörer. Detta är kanske en liten del i ett projekt där systembyte ingår därför erbjuder vi självklart en ledande roll för projektets fortskridande, under planerings och genomförande.
  datatjänster  Dokumentation


  Dokumentation av en installation får en allt mer betydande roll då flera leverantörer ofta är inblandade i systemlösningar och datatjänster idag. Det kan röra allt från enkla programinstallationer till mer avancerade system.

  Vi dokumenterar alltid nyinstallationer för att du som kund skall på ett enkelt sätt få en överblick över systemets uppläggning och sätt att arbeta. Detta underlättar både för dig som kund, oss som leverantör samt andra leverantörer. Dokumentationen är naturligtvis öppen så att även andra leverantörer kan komplettera med sina uppgifter på ett enkelt sätt.
  data-tjänster


  Driftstöd


  Vi erbjuder oss att ta ett totalansvar för datadriften på ert företag för att underlätta och avlasta den dataansvarige eller dataavdelningen.

  Med hjälp av modern teknik och proffsiga datatjänster kan vi övervaka backuper, servrar, och användardatorer för att snabbt och enkelt upptäcka fel, förhoppningsvis innan de inträffar eller hinner orsaka för stor skada.

  Detta medför besparingar både löpande och framförallt då man kan förhindra stora systemkrascher pga. av dåliga utslitna hårddiskar, överhettade datarum, överbelastade nätverk osv
  .datatjänster